Update Corona Crisis n.a.v. persconferentie 21 april:

Karin Hartman

Alle directeuren van de Wolderwijs-scholen gaan a.s. woensdag (22 april) gezamenlijk in overleg n.a.v. de informatie van het kabinet en het RIVM. We verwachten op korte termijn ook nadere informatie vanuit de overheid en vakorganisaties te ontvangen. Vlot daarna spreken de schoolteam(s) met elkaar en is er afstemming met de medezeggenschapsraad van de school. Wij streven ernaar u op korte termijn meer en uitgebreider te kunnen informeren over de herstart van de scholen op maandag 11 mei a.s. Houd s.v.p. de website van Wolderwijs én uw mailbox nauwlettend in de gaten.