Kerst op de Klimtoren

Karin Hartman

Sinterklaas is nog in ons land, maar toch is het team en de ouderraad ook al bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest.

Woensdag 11 december gaan we kerstbakjes maken.

Wilt u uw kinderen voor of op woensdag 11 december de volgende spullen meegeven?                            

* een bakje of bloempot met natgemaakte oase                                                                   * takken groen, den, spar, conifeer, hulst enz.                                                                     * kaars en versiersels zoals: kerstballen, dennenappel, slingertje, engeltje, enz.         * eventueel een snoeischaar (met naam)

Kerstviering

Voor onze kerstviering op donderdag 19 december hebben we nog extra handen nodig. Wie kan ons helpen?

  • om ’s middags na schooltijd (14.00 uur) de zaal van Het Dorpshuis te versieren
  • om ’s avonds om 17.00 uur te helpen als ober
  • om de verschillende gerechten te bereiden voor het diner

Graag doorgeven aan Anja of Ineke.