HALT.

Natalie Lanjouw

Vrijdag kwam Amber van bureau Halt in de bovenbouw vertellen over wat haar werk inhoudt. Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan zij: gedrag van jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat. Amber wist ons ook te vertellen wat we vooral niet moeten doen om met bureau Halt in aanraking te komen.