Mijn naam is Gerdo van Dalen, woonachtig in Steenwijk samen met mijn vrouw, zoon en (zoon/dochter?)

Vanaf eind 2014 ben ik werkzaam bij Gemeente De Wolden als sportfunctionaris. In grote lijnen houdt mijn functie in dat ik lessen bewegingsonderwijs mag verzorgen op vier verschillende basisscholen in gemeente De Wolden en ik mag er voor zorgen dat kwetsbare inactieve ouderen meer gaan bewegen en participeren in de maatschappij. Naast mijn baan ben ik altijd actief geweest bij de plaatselijke atletiekvereniging als trainer en trainerscoördinator. In verband met familie uitbereiding zal dit op een lager pitje komen te staan.

School moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen mag ook zijn zoals hij/ zij is. Op school moet ook iedereen op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. In mijn lessen bewegingsonderwijs vind ik het belangrijk dat er op een zelfstandige eigen wijze invulling gegeven wordt aan de les, om in een pedagogisch klimaat samen te komen tot het oplossen van bewegingsproblemen. Ik vind het belangrijk dat kinderen beter leren bewegen, een verantwoord pedagogisch klimaat ontwikkelen (samen met de leerkracht), successen ervaren en zich persoonlijk kunnen ontplooien. Om bovenstaande doelen te behalen is plezier in bewegen voor mij de sleutel tot succes!