Ik ben Gerdo van Dalen, 26 jaar oud. Woonachtig in Steenwijk samen met mijn vrouw en zoon van 7 maanden.

In Steenwijk ben ik naar de  basis- en middelbare school gegaan. Toen gekozen om naar de Calo (Christelijke Academie voor lichamelijke opvoeding) in Zwolle te gaan. Na vier jaar was ik een eerstegraads sportleraar. Na enkele banen in het onderwijs kwam ik bij Gemeente De Wolden binnen als sportfunctionaris.

In grote lijnen houdt mijn functie in dat ik lessen bewegingsonderwijs mag verzorgen op vier verschillende basisscholen in de gemeente De Wolden en ik mag er voor zorgen dat kwetsbare inactieve ouderen meer gaan bewegen en participeren in de maatschappij. Naast mijn werk geef ik verschillende groepen training in de atletieksport en vul ik een bestuursfunctie in bij deze atletiekvereniging.

School moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Iedereen mag ook zijn zoals hij/ zij is. Op school moet ook iedereen op zijn of haar eigen niveau uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. In mijn lessen bewegingsonderwijs vind ik het belangrijk dat er op een zelfstandige eigen wijze invulling gegeven wordt aan de les, om in een pedagogisch klimaat samen te komen tot het oplossen van bewegingsproblemen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen beter leren bewegen, een verantwoord pedagogisch klimaat ontwikkelen (samen met de leerkracht), successen ervaren en zich persoonlijk kunnen ontplooien.

Ik leg de nadruk op het behalen van successen: om je te kunnen ontwikkelen/ontplooien en om beter te kunnen bewegen is voor mij plezier…