Early Years

Karin Hartman

De leerlingen en leerkrachten zijn weer gestart met een nieuw thema. Groep 3,4,5 werkt aan het thema chocolade en groep 678 aan het thema opgroeien. Er hangen al weer prachtige onderzoeksvragen in de klas.

We werken al een paar maanden met IPC en zijn erg enthousiast. Deze manier van werken past bij onze visie op leren. Dat heeft ons ook doen besluiten om ook voor groep 1/2 IPC aan te schaffen. Voor groep 1/2 spreken we dan over Early Years (IEYC).

IEYC is een leermiddel voor het jonge kind, dat helpt bij het creëren van een rijke, betekenis- volle leeromgeving, waarbinnen spel centraal staat. IEYC bereidt voor op de wereld waarin onze kinderen (later) leven. Daarbij horen specifieke vaardigheden die nodig zijn om jezelf te handhaven in een snelle en globaliserende wereld, zoals onderzoeken, samenwerken, creativiteit en een internationale mindset. Daarnaast is er ruimte om vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken en te verkennen. IEYC werkt vanuit de volgende ontwikkelgebieden: taal, rekenen, sociaal- emotioneel en motoriek. Ook persoonlijke doelen en internationale oriëntatie komen aan bod.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust een kijkje nemen in de klas.