Cito scores zijn belangrijk, maar zeggen niet alles. Op OBS De Klimtoren kijken we naar het hele kind en niet alleen naar de percentielscore.

Het is van belang dat kinderen goed voorbereid worden op CITO en daar zorgt OBS De Klimtoren dan ook voor. De score wordt echter gehanteerd als een momentopname en niet als een definitief oordeel.

Wij begeleiden kinderen naar een passende schoolkeuze waarvan te verwachten is dat de leerling ook daar een fijn schooltraject zal krijgen.