‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Mijn naam is Betty Linthorst, leerkracht van groep 1 & 2. Ik ben sinds 2000 werkzaam in de groepen groep 1 t/m 8. Met mijn Jenaplanachtergrond voel ik me thuis in het werken met combinatiegroepen, omdat daar juíst veel ontwikkelkansen voor kinderen liggen. Bij de leerlingen sta ik een beetje bekend als de rekenjuf, maar zelf houd ik ook erg van de natuur- en expressievakken. Binnen gemeente De Wolden heb ik voorheen op de basisscholen in Veeningen, Koekangerveld, Fort en Linde gewerkt.

In 2002 ben ik getrouwd met Allard Vrielink en heb 3 zoons. In mijn vrije tijd ben ik actief in de lokale politiek, zing graag en ben druk met het opknappen van ons pas gekochte huis aan De Slagenweg te Zuidwolde.

De Klimtoren heeft, zoals vele plattelandsscholen een belangrijke verbindende factor voor het dorp en is daarom van zeer grote waarde. De ouderbetrokkenheid, maar ook van buurtbewoners, is ontzettend hoog. Dit geldt ook voor ons team richting leerlingen en ouders. Ieder kind wordt gezien en we nemen ruim de tijd voor oudergesprekken. Dit alles zorgt voor een warm en veilig klimaat op De Klimtoren. We geven kinderen de ruimte en het vertrouwen om te kunnen klimmen. Leren klimmen op een manier dat bij jou past en met de sturing die jij nodig hebt. om die vaardigheden eigen te maken die belangrijk zijn voor later.