Audit

Natalie Lanjouw

Op donderdag 16 september jl. vond op De Klimtoren een audit plaats. Twee auditoren bezochten onze school ter beoordeling van een aantal standaarden. Aan de orde waren bijvoorbeeld het onderwijsproces, schoolklimaat, resultaten, kwaliteitszorg en ambities.

Na afloop van de audit heeft het team met de auditoren een nabespreking gehad. Hieruit is gebleken dat wij als De Klimtoren op de bovenstaande standaarden voldoende tot goed presteren.

Enorm trots hebben wij de definitieve rapportage in ontvangst mogen nemen, gaan wij door zoals wij deden en zullen wij blijven bijschaven waar nodig is!